زبان عربی

ثبت نام کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی آموزش زبان عربی

کتاب تدریسی: کتاب العربیه بین یدیک و مبادی العربیه و یا به انتخاب زبان آموز محترم
کلاس‌ها در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته و در جلسات نود دقیقه‌ای ارائه می‌شوند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و تعیین سطح میتوانید از فرم ارتباط با ما استفاده کنید.

خبر ها و رویداد های گروه زبان عربی

آغاز ثبت نام کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی آموزش زبان عربی
آغاز ثبت نام کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی آموزش زبان عربی
آغاز ثبت نام کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی آموزش زبان عربی
footer