آقای داوود محمودی

کارشناسی زیست سلولی مولکولی از دانشگاه آزاد نجف اباد

سرتیفیکات زبان روسی از دانشگاه دوستی ملل مسکو

سابقه تدریس زبان روسی به صورت خصوصی و گروهی

خانم صبا صفایی

-کسب مدرک زبان روسی از دانشگاه بین المللی دوستی ملل مسکو

-کسب مقام در المپیاد ریاضی دانشگاه دوستی ملل مسکو

-سابقه تدریس گروهی و خصوصی

footer