آقای مهدی دراجی

دانشجوی ادبیات انگلیسی

دارای مدرک TTC دانشگاهی

چهار سال سابقه تدریس زبان انگلیسی

مدرک تدریس Writing از Arizona State University

مدرک تدریس Speaking از Arizona State University

مترجم مقالات و کتب تخصصی متون روانشناسی و روانکاوی

مدرس و مترجم زبان عربی

footer