ثبت نام کورس زبان تخصص روانشناسی هفته چهارم فروردین ماه آغاز شد.
چرا نیاز به یک نقشه خود مراقبتی داریم در حالی که میتوانیم یک ساعت از هر هفته یا حتی بیشتر به کارهای مورد علاقه و آرامبخش برای خودمان بپردازیم؟
گروه روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی، مشاوره، روانشناسی شناختی و رفتاری و سایر زیر شاخه های روانشناسی در مقاطع لیسانس (ترم سوم به بعد) و ارشد دانشجویان رشته علوم اعصاب
footer