ثبت نام دوره جدید کلاس زبان تخصصی پزشکی هفته سوم اردیبهشت ماه آغاز شد:
ثبت نام دوره جدید کلاس زبان تخصص پزشکی آذر ماه آغاز شد
زبان تخصصی آلمانی برای پزشکان یا Fachsprache für Medizin یکی از مراحل آمادگی پزشکان قبل از شروع به کار در آلمان میباشد.
با توجه به استقبال شما عزیزان و تکمیل ظرفیت دوره […]
footer