شروع ثبت نام وبینار اپلای تحصیلی گروه علوم پزشکی، علوم زیستی و روانشناسی آذر ماه تدریس خانم تهمینه ملکی
مجموع وبینارهای جامع پروپوزال و مقاله نویسی علوم پزشکی شهریور ماه
شروع ثبت نام وبینار اپلای تحصیلی گروه علوم پزشکی، علوم زیستی و روانشناسی خرداد
ثبت نام دو وبینار پژوهشی اصلی ماه اسفند آغاز شد: پروپوزال و مقاله نویسی
شروع ثبت نام وبینار اپلای تحصیلی گروه علوم پزشکی، علوم زیستی و روانشناسی ماه بهمن تدریس خانم تهمینه ملکی دانشجوی دکتری تخصصی گفتار درمانی دانشگاه LSU آمریکا و TA و RA اختلالات زبانی در دپارتمان گفتاردرمانی و زبان شناسی
ثبت نام دو وبینار پژوهشی اصلی ماه مهر آغاز شد: پروپوزال و مقاله نویسی
آشنایی کامل با اصول اولیه تحقیق و مقالات گروه علوم پزشکی، علوم زیستی، روانشناسی و حوزه های مشترک...
footer