دانشجویان کارشناسی حقوق که با مفاهیم بنیادین حقوقی آشنا هستند (ترجیحاً از ترم ۲ به بعد)، دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد، وکلا، قضات، سردفتران اسناد رسمی، مشاوران و پژوهشگران حقوقی
footer