این مصاحبه مربوط به رشته فیزیک پزشکی در آلمان هست.
این مصاحبه مربوط به رشته دندان پزشکی در آلمان هست.
این مصاحبه مربوط به تخصص پزشکی و تبدیل مدرک پزشکی عمومی ایران در آلمان هست.
این مطلب رو برای دوستانی که دیپلم و یا لیسانس علوم تجربی دارند و خوندن پزشکی، دندان و دارو در آلمان علاقه دارند، توصیه میکنم.
footer