این مصاحبه در رابطه با رشته پزشکی در کشور اتریش هست.
این مصاحبه در مورد داروسازی در آلمان هست.
این مصاحبه مربوط به رشته فیزیک پزشکی در آلمان هست.
این مصاحبه مربوط به رشته دندان پزشکی در آلمان هست.
این مصاحبه مربوط به رشته دندان پزشکی در ایتالیاست.
این مصاحبه مربوط به تخصص پزشکی و تبدیل مدرک پزشکی عمومی ایران در آلمان هست.
شروع ثبت نام وبینار اپلای تحصیلی گروه علوم پزشکی، علوم زیستی و روانشناسی ماه بهمن تدریس خانم تهمینه ملکی دانشجوی دکتری تخصصی گفتار درمانی دانشگاه LSU آمریکا و TA و RA اختلالات زبانی در دپارتمان گفتاردرمانی و زبان شناسی
هزینه های اپلای برای ایتالیا به شدت نسبت به سایر کشور ها پایینه...
شب قبل پیامی دریافت کردم از خانم پزشکی که قصد ترک و توقف طرحش رو داشت...
footer