نوئل از مادری مهاجر به دنیا اومده و توی محله ای جرم خیز و فقیر بزرگ شده. حتی خوش بین ترین آدمها هم نمیتونستن حدس بزنن اون روزی به این موفقیت میرسه...
footer