آغاز ثبت نام وبینار پروپوزال و مقاله نویسی مهندسی با تدریس آقای داداش زاده، دانشجوی دکتری مهندسی برق دانشگاه تورنتو و مدرس کارگاه های علمی.
با توجه به نزدیک شدن ماه مهر، لیست وبینارها و کارگاه های علمی آموزشی پیش رو تقدیم شما میشود...
footer