با توجه به نیاز گسترده نسل جدید برای آگاهی از مسائل مربوط به سلامت روان گروه آموزشی دکتر سیاری با همکاری خانم دکتر میرحاج (متخصص اعصاب و روان، دارای بورد تخصصی، مدرس کارگاه های روانشناختی و مهارت های زندگی فردی و زناشویی) اقدام به برگزاری کارگاه روانشناختی “مدیریت اضطراب” میکند.
footer