آغاز ثبت نام دوره جدید کلاسهای فرانسه گروه آموزشی،ورودی هفته دوم مرداد. گروه آموزشی با توجه به تجربه موفق دوره های قبل در برگزاری کلاسهای فرانسه گروهی، شاگرد جدید میپذیرد. کلاسها به صورت خصوصی نیز در سطوح مختلف برگزار مشوند.

ارائه A1 در سه سطح و هر ترم شامل دوازده جلسه میباشد.


کتاب منتخب تدریسی: mobile


مدرس شاخص دوره ها خانم مهدیه حسینی هستند.

ارتباط با ما

از طریق فرم رو به رو برای همه خدمات و کلاسها میتوانید با ما در ارتباط باشید.
با قرار دادن شماره خود، همکاران ما در بخش پشتیبانی روی واتس اپ به شما پیام خواهند داد.

footer