آغاز ثبت نام ترم جدید فرانسه، ورودی هفته سوم تیر ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای دوره جدید زبان انگلیسی ورودی ۲۰ […]
آغاز ثبت‌نام کلاس نیمه‌گروهی مکالمه زبان آلمانی ورودی ٢ تیر 
آغاز ثبت‌نام کلاس نیمه‌گروهی تدریس گرامر  ورودی ۴ تیر 
آغاز ثبت‌نام کلاس نیمه‌گروهی آمادگی آزمون گوته B2 ورودی ۵ تیر
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵خرداد ماه
کورس فری دیسکاشن با تمرکز بر موضوعات روز، بالا بردن اطلاعات عمومی، مرور گرامرهای پر کاربرد و افزایش دایره لغات طراحی شده است.
آغاز ثبت نام کلاسهای دوره جدید زبان انگلیسی ورودی ۲۰ خرداد ماه در دو نوبت صبح و عصر
آغاز ثبت نام کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی آموزش زبان عربی
آغاز ثبت نام کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی آموزش زبان ترکی استانبولی
footer