آغاز ثبت نام ترم جدید فرانسه، ورودی هفته اول آبان ماه
آغاز ثبت نام کلاس های اسپانیایی گروه آموزشی ورودی هفته سوم مهر ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵مهر ماه
ثبت نام کلاسهای ایتالیایی ورودی هفته دوم مهر ماه آغاز شد
آغاز ثبت نام کلاسهای دوره جدید زبان انگلیسی ورودی ۲۰ مهر ماه در دو نوبت صبح و عصر
کورس فری دیسکاشن با تمرکز بر موضوعات روز، بالا بردن اطلاعات عمومی، مرور گرامرهای پر کاربرد و افزایش دایره لغات طراحی شده است.
برگزاری کلاسهای خصوصی/نیمه خصوصی OET/ TOEFL/ DOULINGO در گروه آموزشی دکتر سیاری
کورس فری دیسکاشن با تمرکز بر موضوعات روز، بالا بردن اطلاعات عمومی، مرور گرامرهای پر کاربرد و افزایش دایره لغات طراحی شده است.ب
آغاز ثبت نام ترم جدید فرانسه، ورودی هفته دوم شهریور ماه
footer