درباره گروه آموزشی دکتر سیاری

گروه آموزشی دکتر سیاری در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۰ با شعار مهارت برای آینده، توسط دکتر یاسمن سیاری با اتکا به قدرت کار گروهی تاسیس شد.

هدف گروه اتصال علم آموزان در سراسر دنیا به با کیفیت ترین نوع آموزش و مشاوره میباشد.

رشد و تکامل گروه همواره ادامه دارد و نقطه قوت آن خلاقیت و نوآوری در بخش های مختلف است.

در حال حاضر فعالیت گروه در سه دپارتمان اصلی زبان، وبینارهای علمی و خدمات حرفه ای و مشاوره ارائه میشود و گروه آموزشی با بیش از پنجاه نیروی فعال در سراسر دنیا آماده ارائه خدمات متنوع به علم آموزان است.


هم چنین گروه آموزشی در راستای اهداف خود برنامه های متنوع جانبی به صورت رایگان ارائه میدهد:

۱. جلسات هم نشینی، نوعی برنامه تفریحی مجازی برای معاشرت و آشنایی افراد با زمینه های فکری مختلف

۲. مگا گروه پژوهشی برای پیدا کردن دستیار پژوهشی در حیطه های مشترک و چاپ مقاله

۳. مگا گروه چالش مطالعاتی برای درس خواندن در کنار همدیگر

footer