زبان اسپانیایی


کلاسهای اسپانیایی گروه آموزشی زیر نظر یکی از بهترین مدرسین و مترجمین اسپانیایی ارائه میشود.

هر ترم دوازده جلسه یک ساعت و نیمه خواهد بود.

کتاب دوره : Prisma

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و تعیین سطح میتوانید از فرم ارتباط با ما در پایین صفحه استفاده کنید.

خبر ها و رویداد های گروه زبان اسپانیایی

آغاز ثبت نام کلاس های زبان اسپانیایی گروه آموزشی ورودی هفته دوم شهریور ماه
آغاز ثبت نام ورودی جدید کلاس های اسپانیایی گروه آموزشی: هفته اول تیر ماه
آغاز ثبت نام ورودی جدید کلاسهای اسپانیایی گروه آموزشی: هفته سوم فروردین ماه
آغاز ثبت نام ورودی جدید کلاسهای اسپانیایی گروه آموزشی: هفته دوم دی ماه
آغاز ثبت نام ورودی جدید کلاسهای اسپانیایی گروه آموزشی: هفته چهارم مهرماه...
آغاز ثبت نام دوره جدید کلاسهای اسپانیایی گروه آموزشی...

ارتباط با ما

از طریق فرم رو به رو برای همه خدمات و کلاسها میتوانید با ما در ارتباط باشید.
با قرار دادن شماره خود، همکاران ما در بخش پشتیبانی روی واتس اپ به شما پیام خواهند داد.

footer