زبان اسپانیایی


کلاسهای اسپانیایی گروه آموزشی زیر نظر یکی از بهترین مدرسین و مترجمین اسپانیایی ارائه میشود.

هر ترم دوازده جلسه یک ساعت و نیمه خواهد بود.

کتاب دوره : Prisma

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و تعیین سطح میتوانید از فرم ارتباط با ما در پایین صفحه استفاده کنید.

خبر ها و رویداد های گروه زبان اسپانیایی

آغاز ثبت نام کلاس های اسپانیایی گروه آموزشی ورودی هفته سوم اسفند ماه
آغاز ثبت نام کلاس های اسپانیایی گروه آموزشی ورودی هفته اول دی ماه
آغاز ثبت نام کلاس های اسپانیایی گروه آموزشی ورودی هفته سوم مهر ماه
آغاز ثبت نام کلاس های اسپانیایی گروه آموزشی ورودی هفته دوم مرداد ماه
آغاز ثبت نام کلاس های اسپانیایی گروه آموزشی ورودی هفته اول خرداد ماه
آغاز ثبت نام کلاس های اسپانیایی گروه آموزشی ورودی هفته دوم بهمن ماه
آغاز ثبت نام کلاس های زبان اسپانیایی گروه آموزشی ورودی هفته دوم شهریور ماه
آغاز ثبت نام ورودی جدید کلاس های اسپانیایی گروه آموزشی: هفته اول تیر ماه
آغاز ثبت نام ورودی جدید کلاسهای اسپانیایی گروه آموزشی: هفته سوم فروردین ماه
آغاز ثبت نام ورودی جدید کلاسهای اسپانیایی گروه آموزشی: هفته دوم دی ماه

ارتباط با ما

از طریق فرم رو به رو برای همه خدمات و کلاسها میتوانید با ما در ارتباط باشید.
با قرار دادن شماره خود، همکاران ما در بخش پشتیبانی روی واتس اپ به شما پیام خواهند داد.

footer