خانم دُرا مرادی ثانی

دارای مدرک Tömer با امتیاز +C

مدرس ترکی استانبولی در تهران و استانبول

مترجم همزمان در اتاق اصناف استان آذربایجان غربی

مترجم همزمان تجار و سمینارها و نمایشگاه های بین المللی

محمد جواد عظیمی نژاد

دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه دولتی ترکیه

فارغ التحصیل از مقطع ارشد دانشگاه دولتی ترکیه

دارای مدرک تومر از دانشگاه استانبول و دانشگاه کارادنیز تکنیک با پوان +C

ممتحن رسمی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در زبان ترکی

سابقه‌ی ترجمه‌ی هم زمان ترکی در اتاق بازرگانی آنکارا و نمایشگاه ببین المللی فارس

سابقه ی تدریس زبان ترکی به مدت بیش از ۶ سال

خانم محدثه پناهی

دانشجو دندانپزشکی

تدریس تا مقطع c1 ترکی استانبولی

مدرس حرفه ای ترکی استانبولی در تهران، تبریز واستانبول

سابقه تدریس بیش از ۶ سال

علوم پزشکی (مسلط به زبان تخصصی علوم پزشکی ترکی استانبولی)

footer