خانم مرضیه غفاری

سوپروایزر اصلی زبان های خارجه


دارای مدارک

B1 -B2 ÖSD

C1 Goethe Institute Tehran

TestDaF 2019

Telc C1 für Hochschule

مدرس زبان آلمانی سطوح A1 تا C1 و آمادگی آزمون های TestDaF,ÖSD,Goethe Institute

سابقه تدریس در کانون زبان و جهاد دانشگاهی ایران

دانشجوی سابق زبان آلمانی در بوداپست

مدرس سابق گوته بوداپست

خانم ستایش بصیری

دانش آموخته زبان آلمانی تا سطح C1

دارنده مدرک Test Daf از موسسه TestDaf آلمان

مدرک B1 موسسه گوته آلمان

رتبه ۶کشوری و ۴منطقه یک کنکور زبان خارجی، زیرگروه زبان آلمانی

سابقه ی تدریس گروهی و خصوصی

آقای هومان حاجیونی

مدرس زبان آلمانی تا سطح C1

دارای مدرک B2 ösd و TestDaF5

دارای مدرک IELTS 7.5

سابقه تدریس کلاس گروهی و خصوصی

خانم یاسمین سلطانی

-دارای مدرک B2 گوته ترکیه

-سابقه همکاری به عنوان مترجم

-سابقه تدریس کلاسهای گروهی و خصوصی

آقای رضا بردبار

معرفی آقای رضا بردبار از مدرسین آلمانی دپارتمان زبان :

-دانش آموخته زبان آلمانی تا سطح c1

-دارای مدرک:

B1 Tele

TestDaF

-مدرس زبان آلمانی از سطوح A1 تا B2 به صورت خصوصی و گروهی

-سابقه مترجمی

-سابقه تدریس آزمونهای زبان آلمانی مورد تایید سفارت آلمان

خانم نگار محبی

-دانش آموخته سطح c1 در سفارت اتریش (Ökf)

-دارای مدرک آموزشگاهی B1 گوته و  (B2 (Ökf

-رتبه دو رقمی کنکور آلمانی سال ۹۹

-دارای سابقه کار در سفارت اتریش

-دارای سابقه تدریس به صورت گروهی و نیمه گروهی

خانم یاسمن هشیار

رتبه ۱۹ کنکور کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد آموزش زبان آلمانی

رتبه۴۸ کنکور سراسری

کارشناسی مترجمی زبان آلمانی

دارای مدرک ب۲ گوته

دارای مدرک ب۲ Ösd

دارای مدرک مترجمی همزمان و اسناد رسمی حقوقی

مترجم همزمان و مترجم کتبی دارلترجمه رسمی

فعال در زمینه صادرات به کشور های آلمانی زبان

خانم نسرین آزاده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه تهران

سابقه ی تدریس آلمانی به صورت خصوصی و عمومی در سطوح A1 تا B2

دارای مدرک تست داف (دیجیتال)

خانم زکیه بلندنظر

مدرس زبان آلمانی سطوح A1 تا B1

دارنده مدرک B1 گوته و C1 آموزشگاهی

سابقه تدریس کلاسهای خصوصی و گروهی

خانم سارا عروجی

سابقه تدریس نیمه گروهی و خصوصی

مدرک ösd B1

مدرک Testdaf 2023

آقای روح الله حسین خانی

فارغ التحصیل مهندسی عمران

دارای مدرک C2 از موسسه WiDaF Test

سابقه تدریس زبان آلمانی تا سطح C1

خانم بهاره ملت پرست

کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی

دارای مدرک C1 telc

سابقه‌ی تدریس کلاسهای خصوصی و آمادگی آزمون

خانم زهرا کریم پور 

دارای مدرک  B1 ÖSD سال ۲۰۱۸

دارای  مدرک B2 ÖSD

سابقه‌ی تدریس کلاسهای خصوصی

خانم مهرناز سلامی

-دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان آلمانی از دانشگاه تهران مرکز

-دارای مدرک C1 از موسسه گوته در برمن

-شرکت در دوره های C2 در vhs برمن

–  ۶ سال سابقه‌ی تدریس کلاسهای گروهی، خصوصی و آمادگی آزمون

footer