خانم مرضیه غفاری

سوپروایزر اصلی زبان های خارجه


دارای مدارک

B1 -B2 ÖSD

C1 Goethe Institute Tehran

TestDaF 2019

Telc C1 für Hochschule

مدرس زبان آلمانی سطوح A1 تا C1 و آمادگی آزمون های TestDaF,ÖSD,Goethe Institute

سابقه تدریس در کانون زبان و جهاد دانشگاهی ایران

دانشجوی سابق زبان آلمانی در بوداپست

مدرس سابق گوته بوداپست

خانم ستایش بصیری

دانش آموخته زبان آلمانی تا سطح C1

دارنده مدرک Test Daf از موسسه TestDaf آلمان

مدرک B1 موسسه گوته آلمان

رتبه ۶کشوری و ۴منطقه یک کنکور زبان خارجی، زیرگروه زبان آلمانی

سابقه ی تدریس گروهی و خصوصی

خانم فرنوش آریا

مهندس شیمی از دانشگاه Köln

سابقه ی تدریس دروس ریاضی، شیمی، فیزیک به زبان آلمانی از سال ۲۰۰۸

مترجم زبانهای آلمانی و ترکی استانبولی برای شرکتها و بیزینس های آلمانی-ایرانی-ترکی

اتمام دوره ی C2 از VHS شهر کُلن

مدرک B2 گوته از شهر بُن

DaFمدرک تست

B2/C1

سال ۲۰۱۹

تدریس آزمونهای زبان آلمانی مورد تایید سفارت آلمان

خانم یاسمن هشیار

دارای مدرک B1 گوته

کارشناسی مترجمی زبان آلمانی

رتبه ۴۸ کنکور سراسری زبان

مدرک B2 ÖSD

سابقه ی مترجمی همزمان

و مترجم کتبی دالترجمه رسمی

خانم فریبا عرفانی

فارغ التحصیل مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شیراز

دارای مدرک TestDaf از دانشگاه اصفهان

سابقه تدریس گروهی و خصوصی زبان آلمانی در سطوح A1 تا B1

و دوره ی آمادگی آزمونÖSD در سطوح A1 تا B1

خانم نگار محبی

-دانش آموخته سطح c1 در سفارت اتریش (Ökf)

-دارای مدرک آموزشگاهی B1 گوته و  (B2 (Ökf

-رتبه دو رقمی کنکور آلمانی سال ۹۹

-دارای سابقه کار در سفارت اتریش

-دارای سابقه تدریس به صورت گروهی و نیمه گروهی

خانم الهام محسن زاده

-دارای مدرک آموزشگاهی:

B1گوته

-مدرک اتمام دوره C1 از آموزشگاه گوته

-مورس دوره های خصوصی و گروهی آلمانی

خانم یاسمین سلطانی

-دارای مدرک B2 گوته ترکیه

-سابقه همکاری به عنوان مترجم

-سابقه تدریس کلاسهای گروهی و خصوصی

آقای هومان حاجیونی

مدرس زبان آلمانی تا سطح C1

دارای مدرک B2 ösd و TestDaF5

دارای مدرک IELTS 7.5

سابقه تدریس کلاس گروهی و خصوصی

خانم نسرین آزاده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه تهران

سابقه ی تدریس آلمانی به صورت خصوصی و عمومی در سطوح A1 تا B2

دارای مدرک تست داف (دیجیتال)

آقای رضا بردبار

معرفی آقای رضا بردبار از مدرسین آلمانی دپارتمان زبان :

-دانش آموخته زبان آلمانی تا سطح c1

-دارای مدرک:

B1 Tele

TestDaF

-مدرس زبان آلمانی از سطوح A1 تا B2 به صورت خصوصی و گروهی

-سابقه مترجمی

-سابقه تدریس آزمونهای زبان آلمانی مورد تایید سفارت آلمان

خانم عسل عزیزی

دانشجوی کالج M_Kurs

دارای مدرک B1و B2از ösd/Tehran

دارای مدرک c1 Telc Hochschule/Hamburg

خانم زکیه بلندنظر

مدرس زبان آلمانی سطوح A1 تا B1

دارنده مدرک B1 گوته و C1 آموزشگاهی

سابقه تدریس کلاسهای خصوصی و گروهی

footer