عضویت در خبرنامه

گروه آموزشی هر هفته برای اعضای خود برنامه برنامه های مختلف دارد: تفریح مجازی، گروه های آشنایی و معاشرت تحت عنوان هم نشینی، گروه های مطالعه با چالشهای درسی و گروه های ریسرچ

بسیاری از برنامه ها برای تمامی افراد رایگان و آزاد است و برخی برنامه ها فقط برای دوستانی که از کلاسها و برنامه های گروه استفاده میکنند در دسترس خواهد بود.

با عضویت در خبرنامه شما هر هفته ایمیلی حاوی آخرین اخبار و برنامه های گروه دریافت میکنید.

[newsletter]

footer