ثبت نام کلاسهای ایتالیایی ورودی هفته سوم بهمن ماه آغاز شد
ثبت نام کلاس های مکالمه آلمانی ورودی ۱۵ بهمن ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای دوره جدید زبان انگلیسی ورودی ۲۰ بهمن ماه در دو نوبت صبح و عصر
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ بهمن ماه
آغاز ثبت نام کلاس های اسپانیایی گروه آموزشی ورودی هفته دوم بهمن ماه
کورس فری دیسکاشن با تمرکز بر موضوعات روز، بالا بردن اطلاعات عمومی، مرور گرامرهای پر کاربرد و افزایش دایره لغات طراحی شده است.
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان روسی گروه آموزشی ورودی هفته سوم بهمن ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای ترکی استانبولی گروه آموزشی ورودی هفته‌ی سوم دی ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ دی ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای دوره جدید زبان انگلیسی ورودی ۲۰ دی ماه در دو نوبت صبح و عصر
footer