با توجه به نیاز گسترده نسل جدید برای آگاهی از آسیب های روحی و روانی، گروه آموزشی دکتر سیاری با همکاری دکتر مریم دوست مهربان اقدام به برگزاری کارگاه روانشناختی "اعتماد به نفس، عزت نفس و شفقت به خود" مینماید.
برای من خیلی عجیبه. به‌نظرم با کتاب‌های زرد توی بازار این تفکر به‌وجود اومده که ما با خوندن مطالب یا سرچ ویدئو و یا تکرار حرکات یه آدم دیگه می‌تونیم داشته‌ باشیمش.
footer