یکی از کامل ترین مصاحبه ها برای پروسه اپلای، مصاحبه لاله الیاسی عزیز می باشد که در حال حاضر دانشجوی PhD در فنلاند هستند و برای مستر مرتبط به مددکاری اجتماعی به فنلاند مهاجرت کردند.
footer