ثبت نام کلاسهای ایتالیایی ورودی هفته دوم مهر ماه آغاز شد
این مصاحبه در مورد تحصیل پزشکی در ایتالیا و آزمون imat هست.
footer