درباره desperate times چیزی می‌دونید؟ یا درواقع زمان آشفتگی خودتون رو می‌شناسید؟
ما داریم در شرایطی بلاتکلیف زندگی می‌کنیم! نمی‌دونیم آینده، سلامتی، تجارت یا روابط اجتماعی ما چطور می‌شه...
footer