آغاز ثبت نام وبینار پروپوزال و مقاله نویسی مهندسی با تدریس آقای داداش زاده، دانشجوی دکتری مهندسی برق دانشگاه تورنتو و مدرس کارگاه های علمی.
footer