این مصاحبه در مورد داروسازی در آلمان هست.
فیدبک‌شما مربوط به وبینار هدایت تحصیلی دکتر طالبی و دکتر غلامپور
footer