آزمون SAT یک آزمون ورودی استاندارد برای پذیرش در دانشگاه‌های کشور ایالات متحده، برخی از دانشگاه های ترکیه و اروپا است، کسب نمره قبولی در این آزمون برای متقاضیان تحصیل پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی در خارج از کشور بسیار پر اهمیت است.
این مصاحبه درباره تجربه پذیرش دندانپزشکی در آمریکا است.
این مصاحبه مربوط به تحصیل دندانپزشکی در چین هست.
این مصاحبه مربوط به رشته دندان پزشکی در ایتالیاست.
footer