کورس فری دیسکاشن با تمرکز بر موضوعات روز، بالا بردن اطلاعات عمومی، مرور گرامرهای پر کاربرد و افزایش دایره لغات طراحی شده است.
ثبت نام کلاسهای ایتالیایی ورودی ۱۱ آذرماه آغاز شد
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵آذر ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی آموزش زبان ترکی استانبولی
آغاز ثبت نام کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی زبان روسی گروه آموزشی
آغاز ثبت نام کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی آموزش زبان عربی
برگزاری کلاسهای خصوصی/نیمه خصوصی OET/ TOEFL/ DOULINGO در گروه آموزشی دکتر سیاری
آغاز ثبت نام کلاسهای دوره جدید زبان انگلیسی ورودی ۲۰ آذر ماه در دو نوبت صبح و عصر
آغاز ثبت نام کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی زبان روسی گروه آموزشی
آغاز ثبت نام کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی آموزش زبان عربی
footer