آغاز ثبت نام وبینار روش تحقیق انسانی با تدریس خانم معراج سادات ملکوتی
گروه آموزشی دکتر سیاری با همکاری مدرس محترم خانم معراج سادات ملکوتی، وبینارهای ریسرچ گروه علوم انسانی را در دو مجموعه مقدماتی و پیشرفته (پروپوزال و مقاله نویسی) برگزار میکند.
آغاز ثبت نام وبینار روش تحقیق انسانی با تدریس خانم معراج سادات ملکوتی
آغاز ثبت نام وبینار روش تحقیق انسانی با تدریس خانم معراج سادات ملکوتی
footer