شروع ثبت نام وبینار "رزومه نویسی، کاورلتر و ارتقا لینکدین" اردیبهشت ماه، تدریس خانم نگار محبوب
شروع ثبت نام وبینار "آموزش رزومه نویسی و کاورلتر" مهر ماه، تدریس خانم نگار محبوب...
با توجه به نزدیک شدن ماه مهر، لیست وبینارها و کارگاه های علمی آموزشی پیش رو تقدیم شما میشود...
تفاوت این موارد و کاربرد آنها در چیست؟
footer