وقتی در یک غروب بارانی وارد آلمان شدم از تصور اینکه باید با یک خانواده ی آلمانی زندگی کنم...
آغاز ثبت نام کارگاه Speaking for IELTS ماه مهر...
در این نوشتار به علل اجتناب بزرگسالان در حرف زدن به زبان جدید می پردازیم.چیزی که باعث میشه افراد با وجود دونستن تکنینک های تمرینی، بازهم از حرف زدن یا شرکت در کلاس اجتناب کنن.
footer