آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵تیر ماه
آغاز ثبت نام ترم جدید فرانسه، ورودی هفته سوم تیر ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای دوره جدید زبان انگلیسی ورودی ۲۰ […]
آغاز ثبت‌نام کلاس نیمه‌گروهی مکالمه زبان آلمانی ورودی ٢ تیر 
آغاز ثبت‌نام کلاس نیمه‌گروهی تدریس گرامر  ورودی ۴ تیر 
آغاز ثبت‌نام کلاس نیمه‌گروهی آمادگی آزمون گوته B2 ورودی ۵ تیر
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵خرداد ماه
کورس فری دیسکاشن با تمرکز بر موضوعات روز، بالا بردن اطلاعات عمومی، مرور گرامرهای پر کاربرد و افزایش دایره لغات طراحی شده است.
آغاز ثبت نام کلاسهای دوره جدید زبان انگلیسی ورودی ۲۰ خرداد ماه در دو نوبت صبح و عصر
آغاز ثبت نام کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی آموزش زبان عربی
footer