با گسترده شدن پروژه های بین رشته ای و کاربردی بودن علوم ریاضی و کامپیوتر و هوش مصنوعی، گروه آموزشی دکتر سیاری با همکاری مدرسین مختلف سعی در ارائه دانش روز به علاقه مندان حیطه های بین رشته ای دارد.
footer