آغاز ثبت نام ترم جدید فرانسه، ورودی هفته دوم آذر
footer