این مصاحبه درباره تحصیل فیزیک مهندسی در فنلاند می باشد.
یکی از کامل ترین مصاحبه ها برای پروسه اپلای، مصاحبه لاله الیاسی عزیز می باشد که در حال حاضر دانشجوی PhD در فنلاند هستند و برای مستر مرتبط به مددکاری اجتماعی به فنلاند مهاجرت کردند.
footer