ثبت نام کارگاه مقدماتی روش تحقیق مرداد ماه آغاز شد: تدریس دکتر مریم غلامپور داروساز، پژوهشگر و دانشجوی پی‌اچ‌دی دانشگاه کانزاس در گرایش مولوکولار ایمیجینگ
ثبت نام کارگاه روش تحقیق مقدماتی آذر ماه آغاز شد:
footer