شروع ثبت نام وبینار اپلای تحصیلی گروه علوم پزشکی، علوم زیستی و روانشناسی آذر ماه تدریس خانم تهمینه ملکی
شروع ثبت نام وبینار اپلای تحصیلی گروه علوم پزشکی، علوم زیستی و روانشناسی خرداد
این مصاحبه درباره تجربه امتحان usmle است.
اهداف و ارائه دوره: بررسی سوالات شاخص در هر مبحث، ارائه گایدلاین هدفمند جهت مطالعه دروس و تنظیم برنامه مطالعاتی، بررسی اشکالات و پاسخ دهی سوالات.
اهداف و ارائه دوره: بررسی سوالات شاخص در هر مبحث، ارائه گایدلاین هدفمند جهت مطالعه دروس و تنظیم برنامه مطالعاتی، بررسی اشکالات و پاسخ دهی سوالات.
شروع ثبت نام وبینار اپلای تحصیلی گروه علوم پزشکی، علوم زیستی و روانشناسی ماه بهمن تدریس خانم تهمینه ملکی دانشجوی دکتری تخصصی گفتار درمانی دانشگاه LSU آمریکا و TA و RA اختلالات زبانی در دپارتمان گفتاردرمانی و زبان شناسی
footer