با توجه به استقبال شما عزیزان و تکمیل ظرفیت دوره […]
هزینه های اپلای برای ایتالیا به شدت نسبت به سایر کشور ها پایینه...
تفاوت این موارد و کاربرد آنها در چیست؟
خیلی از ما روزهایی رو شروع کردیم که خسته بودیم، از جامون بلند نشدیم و به برنامه مون نرسیدیم و برای جبران برنامه، روز بعد رو سنگین تر چیدیم. فرداش بازم به برنامه نرسیدیم، کاری نکردیم، ساعت مطالعه یا فعالیت بیشتر نداشتیم و باز برنامه‌ی سنگین تر برای فردا و انجام ندادن و انجام ندادن و ....
شب قبل پیامی دریافت کردم از خانم پزشکی که قصد ترک و توقف طرحش رو داشت...
footer